Tellen tot googol

EurekAnet.nl

Een reken-wiskundesite voor (aanstaande) leerkrachten basisonderwijs en andere rekenliefhebbers

Introductie

 

Hint

 

Antwoord

Een schriftelijke uitwerking van het probleem vind je hier. Bekijk deze eerst voordat je het filmpje bekijkt.

Tellen tot googol

In dit filmpje maak je kennis met het getal googol. Dit is zo'n onvoorstelbaar groot getal, dat opzeggen van de telrij tot en met dit getal in de praktijk onmogelijk is. De vraag is daarom: tot hoe ver zou je wel kunnen tellen? Stel je eens voor dat je je hele leven lang zou bezig houden met het opzeggen van de telrij. Tot welk getal zou je dan ongeveer kunnen komen? En tot hoe ver zou je komen in 2000 jaar of in 100 000 jaar?

 

 

Voor de basisschool

Bij het probleem Tellen tot googol gaat het onder andere om het kunnen opzeggen van de telrij, het uitspreken van grote getallen en en het plaatsen van getallen op een getallenlijn. Op de basisschool leren kinderen dat ook. Bijvoorbeeld via het spelletje Straatje leggen. Op de website van Leraar 24 kun je zien hoe dat gaat. Klik hier voor de link. Op de website van het Speleon wordt het spel ook beschreven. Klik hier.

 

 

Meer informatie?

Tellen tot googol mag dan wel niet mogelijk zijn, we hebben wel voor alle getallen tot en met googol een naam. Klik hier voor informatie.

Wil je meer weten over het boek Can you count to a googol? van Robert E. Wells? Klik hier.

 

 

Meer oefenen?

Klik hier.

 

 

 

Domein: hele getallen

Wiskundige inhoud: akoestisch tellen, telwoorden, grote getallen, tientallig stelsel, schattend rekenen, tijd, getallenlijn