Schaakbord-rijst-kleerhangerprobleem

EurekAnet.nl

Een reken-wiskundesite voor (aanstaande) leerkrachten basisonderwijs en andere rekenliefhebbers

Introductie

 

Hint

 

Antwoord

Een schriftelijke uitwerking van de eerste vraag vind je hier. Bekijk deze eerst en daarna de toelichting in het filmpje.

Schaakbord-rijst-kleerhangerprobleem

Bij dit probleem wordt er rijst op een schaakbord gelegd. Op het eerste vakje 1 korrel, op het tweede vakje 2 korrels, op het derde vakje 4 korrels, op het vierde vakje 16 korrels, enzovoorts. Volgens deze regelmaat worden alle 64 vakjes van het schaakbord gevuld. De eerste vraag luidt: hoeveel rijst ligt er op het schaakbord?

 

In het filmpje wordt ook een kleerhangermobile getoond. Hierbij luidt de vraag: wat heeft deze mobile gemeen met het schaakbord-rijstprobleem?

 

 

Meer oefenen?

Klik hier.

Domein: hele getallen

Wiskundige inhoud: vermenigvuldigen, exponentiële groei, referentiematen, structuur, regelmaat herkennen, isomorf probleem