Opsporing verzocht

EurekAnet.nl

Een reken-wiskundesite voor (aanstaande) leerkrachten basisonderwijs en andere rekenliefhebbers

Introductie

 

Antwoord

Opsporing verzocht

In deze speciale uitzending van Opsporing Verzocht gaan we op zoek naar een vermist kasteel. Het signalement van het kasteel is nog niet helemaal duidelijk en daarom wordt de hulp van de kijker ingeschakeld.

 

 

Meer informatie

Dit filmpje is een eerste aanzet tot een nieuw EurekAnetproject. In dit project gaan pabostudenten samen met hun docenten op zoek naar activiteiten waarin zowel aan wiskundige, als aan taalkundige doelen wordt gewerkt. Door eerst zelf te ervaren en te experimenteren op eigen niveau, wordt geprobeerd meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en het leereffect van activiteiten waarin wiskunde en taal in samenhang worden aangeboden. Daarna zal worden onderzocht welke mogelijkheden dit biedt voor activiteiten op de basisschool.

 

Bij dit project zijn tot nu toe betrokken:

Anneke Smit, Inouk Boerma en Annette Markusse (Hogeschool iPabo)

 

 

 

 

 

Domein: meetkunde

Wiskundige inhoud: construeren, meetkundetaal, ruimtelijk redeneren