Contact

EurekAnet.nl

Een reken-wiskundesite voor (aanstaande) leerkrachten basisonderwijs en andere rekenliefhebbers

EurekAnet-Publicaties

 

Schooltuinrekenen - Volgens Bartjens, jaargang 32, nummer 4 (2012)

Stimulerende middelen voor een onderzoekende houding - Volgens Bartjens, jaargang 33, nummer 4 (2013)

Wiscodans en Keerdans - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, jaargang 33 (2014)

Een Fiat vol pepernoten - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, jaargang 33 (2014)

Wiscodans - Volgens Bartjens, jaargang 34, nummer 5 (2015)

Robotdans - Volgens Bartjens, jaargang 35, nummer 3 (2016)

ZaLogo - Volgens Bartjens, - ontwikkeling en onderzoek, jaargang 35, nummer 4 (2016)

 

 

 

 

Archimedes in bad

Eureka

Op een dag gaf Hiëro, de koning van Syracuse, een goudsmid de opdracht om een kroon voor hem te maken. Toen de kroon was afgeleverd verdacht Hiëro de edelsmid ervan dat hij een gedeelte van het meegekregen goud had vervangen door het goedkopere zilver. Hiëro vroeg daarom aan de Griekse geleerde Archimedes, die ook op Syracuse woonde, of hij deze wandaad zou kunnen bewijzen, en dat zonder de kroon te beschadigen.

Geheel in beslag genomen door dit probleem bezocht Archimedes het badhuis en daar ontdekte hij bij het in bad stappen dat de hoeveelheid water die over de rand gutste, gelijk was aan de hoeveelheid lichaam dat werd ondergedompeld. Meteen rende Arcimedes, nog nat en naakt, naar huis, onder het roepen van 'Eureka!', Grieks voor 'Ik heb (het) gevonden.' Wat Archimedes had gevonden, was een manier om het volume van een zo grillig gevormd voorwerp als een kroon, te bepalen: men dompelt het geheel onder in een tot de rand met water gevuld vat en meet hoeveel water er over de rand is gelopen. Dit volume had hij nodig om te berekenen of het soortelijk gewicht van de kroon wel dat van zuiver goud was. Als er zilver was bijgemengd, waarvan het soortelijk gewicht kleiner is dan dat van goud, zou dat aan de dichtheid van de kroon te merken zijn. Archimedes paste zijn vondst toe en de smid werd ontmaskerd.

Contact

 

Deze website is nog volop in ontwikkeling. Ik ben daarom blij met iedere vorm van feedback. Heb je een goed idee voor een filmpje? Laat het me weten. Ook eigen bijdragen zijn van harte welkom. Misschien heb je bij een van de gepubliceerde rijke problemen, een heel andere oplossing gevonden. Maak er een filmpje van, dan publiceer ik jouw antwoord naast de mijne op de betreffende pagina (mits van goede kwaliteit natuurlijk). Wanneer je zelf een rijk probleem hebt ontworpen, kan deze ook worden gepubliceerd.

 

E-mail: a.markusse@eurekanet.nl

 

 

 

 

Over de naam

 

De naam EurekAnet is afgeleid van de kreet 'Eureka!' van Archimedes, een Griekse wiskundige die leefde tussen 287 en 212 v.Chr. Hieronder kun je het bijbehorende verhaal lezen. EurekAnet beleefde haar eigen Eureka-momentje bij het probleem van de suikerbietenberg. Bij dit probleem wordt het volume van een suikerbiet opgemeten volgens de methode van Archimedes.

 

Door Annette Markusse